Kompletné riešenie evidencie dochádzky

Používať multifunkčné zariadenie okrem tlače, kopírovania a skenovania aj na pohodlnú a prehľadnú evidenciu dochádzky? Prečo nie – prinášame Vám ďalší spôsob zefektívnenia a zjednodušenia práce v kancelárskom prostredí! 

Pozrite si video

Čo tým získate?

 • zamestnanci získajú rýchly a dostupný spôsob evidencie svojej dochádzky
 • mzdové oddelenie bude mať vždy včas presné a bezchybné podklady
 • manažment má okamžitý prehľad o odpracovanej dobe zamestnancov
 • cloudové riešenie – žiadne starosti a nízke náklady 

Popis riešenia

Investícia do riešenia dochádzkového systému vás nemusí vyjsť vždy draho. Pokiaľ už vlastníte multifunkčné zariadenie Konica Minolta, postačí Vám k tomu pár euro mesačne. Všetko čo vám totiž stačí je panel multifunkčného zariadenia. Získate okamžitý prehľad o odpracovanej i neodpracovanej dobe vašich zamestnancov. Znížite a spresníte prácu mzdovému oddeleniu tým, že budú mať včas presné a bezchybné podklady. Tie sa automaticky môžu importovať do mzdového systému, čím ušetríte čas svojim zamestnancom, ktorí sa už nemusia venovať vypĺňaniu pracovných výkazov. To všetko bez zdĺhavých inštalácií a nastavení – dochádzka funguje v cloude. Automatické aktualizácie, rýchle spustenie služby, okamžitý prístup k dátam, či automatické zálohovanie tvoria moderné riešenie evidencie dochádzky zamestnancov v každej inovatívnej firme, úrade, či spoločnost

Funkcie

 • Unikátne prihlasovanie pomocou panelu multifunkčného zariadenia
 • Dostupnosť dochádzkového systému 24 hodín denne
 • Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných intervalov s následným exportom do mzdových systémov
 • Intuitívny prehľad aktuálneho stavu prítomnosti, či aktuálneho salda
 • Prívetivé a jednoduché používateľské rozhranie
 • Prihlásenie zamestnanca pomocou karty, PINu, či odtlačku prsta, prípadne cez webové rozhranie
 • Možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek
 • Import údajov z personálneho systému a rôzne stupne oprávnení prístupov k dátam
 • Možnosť generovania pracovných plánov
 • Sledovanie denných či mesačných prehľadov v prehľadných reportoch

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM V MULTIFUNKCII
2v1 ZA UVÁDZACIU CENU! IBA 89 € MESAČNE