Naša spoločnosť sa zaoberá, okrem ponuky kancelárskych zariadení a technickému špecializovanému servisu, aj navrhovaním špičkových riešení pre spracovanie a správu dokumentov. Dodávame celofiremné informatické systémy a softvéry. Aplikovaním tých najmodernejších riešení dosiahnete optimalizáciu nákladov a zrýchlenie procesov toku dokumentov vo vašich kanceláriách.

Implementáciou nášho systému budete schopní nielen digitalizovať všetky vaše dokumenty, ale aj automaticky vyťažovať z nich obsah, preposielať medzi jednotlivými oddeleniami, dlhodobo archivovať, alebo chrániť ich obsah a zabezpečovať dáta. Vyťažovanie textov vám ušetrí množstvo času pri vyhľadávaní informácií a dokumentov.

O vaše objednávky, žiadosti, faktúry či dopyty sa systém postará sám pripojením príloh a požiadaviek k príslušným dokumentom, a ich automatickým preposlaním na zodpovedajúce oddelenia alebo priamo k nadriadeným na ich pripomienkovanie a schválenie.

Už nikdy viac nestratíte prehľad o vypršaní platnosti vašich dokumentov. Nastavením automatických upozornení alebo eskalácie na zástupcu v prípade neprítomnosti zodpovedného pracovníka vám už nehrozí, že zmeškáte dôležité termíny.

Bez modernizácie systémov sa dnes už nezaobíde ani oddelenie personalistiky. Naše špeciálne biznis aplikácie umožňujú vytvárať šablóny dokumentov a automaticky v nich generovať personifikované údaje a štatistiky za jednotlivé oddelenia.

Takisto pripravíme pre vás kvalitnú a graficky atraktívnu webovú stránku, alebo efektívny intranetový portál na zdieľanie informácií pre vašich zamestnancov alebo dodávateľov.

Presné zaznamenávanie jednotlivých krokov systémom dáva možnosť kontrolovať, vyhodnocovať a prípadne optimalizovať výrobné procesy. Výsledkom je vyšší používateľský komfort a nižšie finančné náklady. Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke alebo nás skontaktujte a spravíme vám kompletnú analýzu vášho biznisu a pripravíme pre vás riešenie na mieru.

Kontaktný formulár

[pirate_forms]