Zefektívnime procesy tvorby a obehu vašich dokumentov

Väčšina neriadených tlačových systémov, ktoré sú pestrou zmesou tlačiarní, kopíriek a faxov rôznych výrobcov a ktoré boli vyhovujúce v dobe svojho vzniku, prestáva držať krok s požiadavkami súčasného biznisu. C.solution vám ponúka poradenstvo, realizáciu hardvérového a softvérového vybavenia, riadenie, kontrolu a prevádzku systémov na tvorbu a obeh dokumentov, s cieľom znížiť náklady.

RTS prináša optimalizáciu v štyroch oblastiach procesu tvorby a obehu dokumentov:

  • Zariadenia: Na základe analýzy potrieb vašej organizácie vám pripravíme návrhy optimálneho počtu, výkonnosti a rozmiestnenia tlačových zariadení. Zrealizujeme riešenia umožňujúce diaľkový dohľad stavu, potreby výmeny spotrebného materiálu a požiadavky na servis, produktivity prevádzky tlačových zariadení nezávisle od ich výrobcu.
  • Procesy: V nadväznosti na analýzu obehu dokumentov vám navrhneme riešenia, ktoré zvýšia produktivitu zázemia vašej organizácie. Zadefinujeme pravidlá pre tlač, zabezpečíme digitalizáciu a archiváciu dokumentov, sledovanie cyklu ich životnosti a zadefinujeme najefektívnejší obeh dokumentov v obchodných procesoch.
  • Financie: Vyberte si z možností prenájmu, nákupu, úplného outsourcingu, ako aj rozmanitých variantov zmlúv. Umožníme vám integrovať existujúce zmluvy do jedného prehľadného finančného plánu.
  • Bezpečnosť: V rámci ochrany dokumentov vám vypracujeme a implementujeme riešenia v oblasti IT bezpečnosti. Zavedieme systém autorizácie používateľov a riadenie úrovne prístupu k zariadeniam. Pri opotrebovaných zariadeniach určených na recykláciu zabezpečíme trvalé odstránenie údajov z pevného disku v súlade s najprísnejšími normami. S OPS vám ponúkame pokročilé sieťové zabezpečenie, ako aj integráciu s existujúcimi systémami ochrany údajov.

RTS koncept je postavený na troch pilieroch: poradenstvo, realizácia a správa.

Chcete sa dozvedieť ako aj Vám vieme riadiť tlačové služby. Kontaktujte Nás!

[contact-form-7 id=”1033″ title=”KF Riadené tlačové služby”]