Personalistika – Pracujeme efektívne!

Základným poslaním personalistiky vo firme je mať kvalifikovaných ľudí na všetkých pozíciách, poskytovať, čo najlepší servis v riadení ľudských zdrojov a aktívne sa podieľať na vývoji kľúčových ukazovateľov. Prácu HR oddelenia nie je jednoduché merať a vyhodnocovať. Ale predsa sa dá aj ich práca zorganizovať efektívnejšie zavedením procesov, ktoré pomôžu zjednodušiť, Read more…