Základným poslaním personalistiky vo firme je mať kvalifikovaných ľudí na všetkých pozíciách, poskytovať, čo najlepší servis v riadení ľudských zdrojov a aktívne sa podieľať na vývoji kľúčových ukazovateľov. Prácu HR oddelenia nie je jednoduché merať a vyhodnocovať. Ale predsa sa dá aj ich práca zorganizovať efektívnejšie zavedením procesov, ktoré pomôžu zjednodušiť, spriehľadniť a automatizovať niektoré vnútorné procesy. Úspora času HR oddelenia je potom ľahko vyčísliteľná a to v prospech celej firmy. Účastníci procesu sú včas informovaní o nástupe zamestnanca, o vyplynutí skúšobnej pracovnej doby a v predstihu vytvára úlohu pre nadriadeného, ktorý rozhodne o výpovedi alebo o ďalších úlohách pre zamestnanca. Systém vás automaticky upozorní na dodržovanie záväzných termínov činností a skráti až o 43 % požadovaný času na úkony spojené s nástupom zamestnancov. Tieto procesy môžu pokrývať komplexne celú agendu, vrátane zabezpečenia nevyhnutných predpokladov na začatie výkonu prác. Personálne oddelenie začína proces vložením všetkých údajov o novom zamestnancovi, vrátane jeho pracovného zadelenia. Zamestnanec má tak už v deň príchodu pripravené všetko, čo potrebuje. Činnosti, ako je nastavenie práv, možno plne automatizovať a ponechať iba na schválenie nadriadeným. Zároveň tento modul rieši aj výstup zamestnanca, kedy HR môže, naopak, zadať výstupnú kartu a informovať ostatné oddelenia o príprave odchodu vrátane odovzdávania.

Počas pôsobenia zamestnancov vo firme je častokrát nevyhnutné pravidelne hodnotiť ich prácu. A na základe záverov vyhodnotenia odporučiť buď ďalšie školenia, povýšenie alebo presun do iného oddelenia. Nami vytvorené formuláre môžu plne nahradiť papierovú formu evidencie. Najväčšou výhodou je možnosť spracovania štruktúrovaných dát, odoslaných prostredníctvom týchto formulárov. Napríklad, ak je záverom hodnotenia potreba zabezpečiť ďalšie školenie, automaticky sa vytvárajú úlohy na ich zabezpečenie a ich splnenie sa eviduje. Zabezpečíme aj evidenciu všetkých kurzov a ich pridelenie jednotlivým zamestnancom. V rovnakom module je možné navrhovať talenty, prideľovať príznaky k osobám a pod. Výstupy z hodnotenia je potom možné sústrediť do súhrnných reportov. Náš elektronický systém evidencie dát a automatického plánovania aktivít, pomôže ročne ušetriť v stredne veľkom podniku 45 hodín práce HR personálu.

Legislatíva takisto nezjednodušuje prácu personalistom. Je potrebné viesť obsiahlu evidenciu dokladov ku každému zamestnancovi. Moderný tím HR sa dnes už nezaobíde bez nástroja umožňujúceho poskytnúť komplexnejšie dáta a prehľad o situácii vo firme. Naše biznis aplikácie dovoľujú pracovať s rôznymi zdrojmi informácií na jednom mieste. Je možné mať všetko po hromade v kontexte každého zamestnanca zvlášť. Dokážeme pripraviť šablóny dokumentov a automaticky v nich generovať personifikované údaje. Dáta na jednom mieste umožňujú generovať rôzne súhrny, štatistiky za jednotlivé oddelenia, sprehľadniť nástupy/výstupy za obdobie, fluktuáciu, diverzitu tímu a okrem iného jednoducho poskytnú aj dáta pre rôzne štatistiky požadované úradmi.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.